CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Luật kinh tế và Pháp luật đại cương nghỉ tuần từ ngày 08/01/18 đến ngày 14/01/2018.

Lý do: Sinh viên học Giáo dục quốc phòng.

Lịch bù thông báo sau.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: