CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo:

Việc xin đóng học phí trễ hạn của các sinh viên sau không được chấp thuận.

17140119

17140108

17140140

17140198

17140012

17140077

Các sinh viên trên có nhu cầu học tiếp môn học không đóng được học phí I(2017-2018) liên hệ Văn phòng khoa để được hướng dẫn.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: