CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

 Tin học đại cương (Nhóm TRHG):
 Tin học đại cương nhóm (Nhóm 1 - 51)

 Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Nhóm 4)

Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Nhóm TRHG)

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: