CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo:

Sinh viên liên hệ ngày 6/3/2018 làm đơn xin bổ sung đăng ký vào các nhóm đang học theo dõi cập nhật thời khóa biểu và học phí từ ngày 12/3/2018 trên cổng thông tin sinh viên.

http://sv.bdu.edu.vn/

Trân trọng.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: