CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo nghỉ các nhóm sau:

1. Sáng Thứ 2 (19/3) môn Luật thương mại 3, nhóm 2, phòng BII.9 - GV Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương
2. Chiều thứ 3 (20/3) môn PL Hải quan và HĐ XNK, nhóm 1, phòng BII.8 - GV Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương
3. Sáng thứ 4 (21/3) môn Luật đất đai nhóm 1 phòng AII.2 - GV Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương
4. Chiều thứ 4 (21/3) môn Luật đất đai nhóm 2, phòng BIII.13 - GV Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương
Lịch học bù sẽ thông báo sau.
Trân trọng.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: