CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Các bạn sinh viên tranh thủ nộp học phí nhé. Trân trọng.

                 
Stt MSSV Họ lót Tên Tên lớp Năm bắt đầu Khóa học Tên hệ đào tạo Ghi chú
1 13060030 Nguyễn Thế Bảo 16LK01 2013 2013-2017 Đại học Chính qui Gia hạn HP
2 13140206 Đặng Đức Thành 16LK01 2013 2013-2017 Đại học Chính qui  
3 13140186 Hoàng Văn Toàn 16LK01 2013 2013-2017 Đại học Chính qui  
4 14140210 Nguyễn Văn Chương 17LK01 2014 2014-2018 Đại học Chính qui  
5 14140270 Nguyễn Hữu Duy Minh 17LK01 2014 2014-2018 Đại học Chính qui  
6 14148001 Nguyễn Thị Nguyệt 17LK01 2014 2014-2018 Đại học Chính qui  
7 14140092 Trần Đình Quang 17LK01 2014 2014-2018 Đại học Chính qui  
8 14140058 Ngô Ngọc Thuận 17LK01 2014 2014-2018 Đại học Chính qui  
9 14140113 Nguyễn Thị Thùy Trang 17LK01 2014 2014-2018 Đại học Chính qui  
10 14140165 Lê Thị Bích Trâm 17LK01 2014 2014-2018 Đại học Chính qui Gia hạn HP
11 14140075 Vũ Ngọc Phương Trinh 17LK01 2014 2014-2018 Đại học Chính qui  
12 14140089 Ngô Hoàng Uyên 17LK01 2014 2014-2018 Đại học Chính qui Gia hạn HP
13 15140211 Lê Hoàng Hải 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
14 15140388 Nguyễn Văn Hải 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
15 15140085 Nguyễn Thị Mỹ Lành 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
16 15140182 Đỗ Hoàng Kim Ngân 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
17 15140200 Trần Thị Thanh Ngân 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
18 15140155 Phan Hữu Nghĩa 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
19 15140349 Nguyễn Quốc Nhị 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui Gia hạn HP
20 15140070 Lâm Đại Phát 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
21 15140392 Bích Thanh Phi 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
22 15140380 Võ Văn Phước 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui Gia hạn HP
23 15140194 Hoàng Xuân Quang 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
24 15140259 Nguyễn Tuấn Tài 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui Gia hạn HP
25 15140045 Ngô Khăc Tâm 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
26 15140204 Hoàng Văn Thuật 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
27 15620004 Nguyễn Ngọc Minh Thư 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
28 15140255 Nguyễn Thanh Tiền 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui Gia hạn HP
29 15140154 Nguyễn Thị Huyền Trang 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
30 15140277 Nguyễn Thị Cẩm Vân 18LK01 2015 2015-2019 Đại học Chính qui  
31 16140158 Nguyễn Anh Dũng 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
32 16140085 Ngô Quốc Đạt 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
33 16140081 Lương Đình Đức 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
34 16140242 Nguyễn Duy Hào 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
35 16140225 Phan Thị Thu Hồng 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
36 16140200 Lê Dương Khang 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
37 16140141 Trần Văn Quý 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
38 16140025 Nguyễn Thị Diệu Tâm 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
39 16140169 Lê Minh Thảo 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
40 16140108 Nguyễn Huỳnh Cao Trí 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
41 16140051 Ngô Hồng Hải Yến 19LK01 2016 2016-2020 Đại học Chính qui  
42 17140124 Huỳnh Thị Lan Anh 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
43 17140177 Nguyễn Tuấn Anh 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
44 17140151 Trần Ngọc Anh 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
45 17140159 Nguyễn Thị Nguyệt ánh 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
46 17140034 Nguyễn Trần Gia Bảo 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
47 17140011 Phan Thanh Bảo 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
48 17140215 Nguyễn Huy Cẩn 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
49 17140068 Huỳnh Thị Quế Chi 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
50 17140138 Phan Thị Kim Dung 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
51 17140047 Hoàng Tiến Dũng 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
52 17140230 Lê Ngọc Duy 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
53 17140163 Nguyễn Bá Duy 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
54 17140205 Trần Thị Duyên 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
55 17140178 Trần Văn Đạt 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
56 17140213 Phạm Thu Giang 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
57 17140069 Trần Thị Ngọc Hân 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
58 17140166 Nguyễn Tấn Hiệp 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
59 17140097 Nguyễn Trung Hiếu 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
60 17140189 Nguyễn Thị Hòa 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
61 17140027 Đỗ Minh Hoàng 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
62 17140184 Huỳnh Thị Thu Huệ 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
63 17140033 Nguyễn Tấn Hưng 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
64 17140228 Võ Phi Hưng 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
65 17140091 Nguyễn Thị Kim Hương 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
66 17140077 Nguyễn Lê Quốc Khánh 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
67 17140130 Hà Ngọc Kiên 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
68 17140044 Phan Thới Lai 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
69 17140021 Nguyễn Tùng Lâm 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
70 17140220 Trương Thị Mỹ Lệ 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
71 17140099 Nguyễn Thị Diệu Linh 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
72 17140161 Đinh Thị Loan 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
73 17140201 Nguyễn Tấn Lợi 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
74 17140179 Nguyễn Thị Thu Ngân 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
75 17140196 Nguyễn Thị Minh Ngọc 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui Gia hạn HP
76 17140193 Trần Huỳnh Nhung 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
77 17140127 Võ Thị Hồng Nhung 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
78 17140102 Nguyễn Hoàng Phương 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
79 17140010 Cao Thị Thảo Quyên 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
80 17140109 Đặng Dỉnh Siêu 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
81 17140029 Cao Văn Sơn 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
82 17140162 Đặng Tố Tâm 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
83 17140117 Đỗ Quốc Thái 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
84 17140020 Nguyễn Thị Thanh Thanh 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
85 17140030 Nguyễn Trường Thành 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
86 17140204 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
87 17140116 Nguyễn Ngọc Thắng 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
88 17140123 Nguyễn Thị Thúy 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
89 17140173 Đào Thị Ngọc Trâm 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
90 17140059 Lê Nguyễn Bảo Trân 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
91 17140009 Đặng Thị 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
92 17140118 Nguyễn Trọng Tuấn 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
93 17140087 Huỳnh Lê Kim Tuyền 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
94 17140051 Nguyễn Thị Thu Vân 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
95 17140191 Nguyễn Thị Tường Vy 20LK01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui Gia hạn HP
96 17080007 Nguyễn Thanh Huệ 20LK11 2017 2016-2020 Đại học Chính qui  
97 17140229 Phạm Văn Huy 20LKX01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
98 17140170 Lê Nguyễn Phương Nhi 20LKX01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  
99 17140186 Phạm Thị Thùy Trang 20LKX01 2017 2017-2021 Đại học Chính qui  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: