CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo:

Sinh viên các nhóm 01, nhóm 02 môn LAW0112-Luật học so sánh, học kỳ I năm học 2017 - 2018 có thắc mắc về học tập, thi cử vui lòng dự họp vào lúc 9h00 ngày 23/3/2018 tại phòng E01 để được giải đáp và giải quyết.

Trân trọng kính mời.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: