CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Điểm thi môn Luật tố tụng dân sự học kỳ I - năm học 2017 - 2018 - xem điểm

Điểm thi môn Lý luận về nhà nước và pháp luật học kỳ I - năm học 2017 - 2018 - xem điểm