CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo:

Pháp luật về cộng đồng ASEAN, các nhóm, II(2017-2018), CQ, BD, nghỉ cho đến khi có lịch học bù mới.

Vui lòng theo dõi trên trang thông báo của khoa.

Trân trọng.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: