CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT  
                         
Stt Lớp/
Nhóm
MSMH Môn học Mã CBGD Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 LAW0152 Luật sở hữu trí tuệ LK021 Ng Đỗ Ngọc Linh 24-04-18 24-04-18 3 C 5 AII.3 1 buổi
2 1 LAW0132 Luật lao động LK011 Hồ Thị Mộng Thu 24-04-18 24-04-18 3 C 5 AII.2 1 buổi
3 2 LAW0132 Luật lao động LK011 Hồ Thị Mộng Thu 27-04-18 04-05-18 6 C 5 BIII.13 2 buổi

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: