CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
 
                           
Stt Lớp/
Nhóm
Mã Môn Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 2 LAW0262 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự LK005 Trần Thanh Hùng 02-05-18 16-05-18 tăng tiết 4 C 5 BIII.14 Thúy Huỳnh giảng thay
2 2 LAW0262 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự LK005 Trần Thanh Hùng 27-04-18 18-05-18 bù 4 buổi 6 S 5 AII.1 Thúy Huỳnh giảng thay

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: