CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo:

Các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp cần liên hệ văn phòng khoa để chọn đề tài tốt nghiệp:

- Thời gian: 10h00, ngày 7/5/2018.

- Địa điểm: Văn phòng khoa.

Danh sách sinh viên gồm:

- 14140095

- 141401118

- 14140256

- 15140238

Trân trọng./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: