CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
                         
Stt Lớp/
Nhóm
Mã Môn Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng
1 1 LAW0333 Pháp luật về hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu 90085 Ng Ngọc Biện Thùy Hương 10-05-18 10-05-18 1 buổi 5 5 E3.1
2 1 LAW0152 Luật sở hữu trí tuệ LK021 Ng Đỗ Ngọc Linh 12-05-18 12-05-18 2 buổi 7 S+C 5 E3.1
3 2 LAW0403 Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế LK020 Dương Minh Truyền 16-05-18 16-05-18 1 buổi 4 5 B2.9
4 1 LAW0403 Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế LK020 Dương Minh Truyền 16-05-18 16-05-18 1 buổi 4 C 5 B2.9
5 1 LAW0333 Pháp luật về hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu 90085 Ng Ngọc Biện Thùy Hương 17-05-18 17-05-18 1 buổi 5 5 B3.13

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: