CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT    
                         
Stt Lớp/
Nhóm
Mã môn
 học
Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 LAW0152 Luật Sở hữu trí tuệ LK021 Nguyễn Đỗ Ngọc Linh 22/5/2018 06-05-18 3 Chiều 5 AII.3 3 buổi
1 2 LAW0152 Luật Sở hữu trí tuệ LK021 Nguyễn Đỗ Ngọc Linh 18-05-18 18-05-18 6 Chiều 5 BII.5 1 buổi
1 2 LAW0292 Phần các tội phạm LK027 Đỗ Thị Kim Ngân 18-05-18 18-05-18 6 Sáng 5 AI.1 1 buổi

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: