CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến lịch học bù

 

Theo lịch học II(2017 - 2018) môn LAW0172 Luật TM2: Pháp luật về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ - Nhóm 01 - Do giảng viên dạy chính bận lịch nên nghỉ.

Nay, Khoa Luật học thông báo sẽ mời GV Lê Thị Thúy Huỳnh giảng thay thế. Giảng toàn bộ nội dung môn học.

Khoa lấy ý kiến sinh viên về lịch học bù như sau, sinh viên vui lòng chọn phương án và email vào khoaluathoc@bdu.edu.vn để xác nhận:

- Phương án 1: Học bù liên tiếp S + C các ngày 11+12+13 tháng 6 năm 2018

- Phương án 2: Học bù liên tiếp S + C các ngày 18+19+20 tháng 6 năm 2018

- Phương án 3: Học bù S+C các ngày 11/6/2018 + 13/6/2018 + 18/6/2018

- Phương án khác: Sinh viên lựa chọn và email vào khoaluathoc@bdu.edu.vn và sẽ chọn theo đa số. Sau đó thông báo lịch học bù.

Thời gian chốt phương án học bù: 8/6/2018.

Trân trọng./.