CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

TIN TUYỂN SINH

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Thầy: Ngô Anh Tuấn
Số điện thoại: 0948.662997
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: ngoanhtuan.bdu
Hỗ trợ sinh viên
Cô :Thái Thị Tường Vy
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Skype: vydhbd

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi đăng ký môn học trực tuyến tại Cổng thông tín sinh viên

Phòng Đào tạo tổ chức buổi tập huấn cách đăng ký môn học vào sáng ngày 24/07/2015 (từ 07:00 đến 10:00) tại phòng AII.1

Sinh viên cần chuẩn bị: 01 máy laptop có thể kết nối được wifi, 01 chương trình đào tạo ngành mà các bạn đang học.