CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi đăng ký môn học trực tuyến tại Cổng thông tín sinh viên

Phòng Đào tạo tổ chức buổi tập huấn cách đăng ký môn học vào sáng ngày 24/07/2015 (từ 07:00 đến 10:00) tại phòng AII.1

Sinh viên cần chuẩn bị: 01 máy laptop có thể kết nối được wifi, 01 chương trình đào tạo ngành mà các bạn đang học.