CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Lịch thi sơ tuyển "Tìm hiểu PL về HN&GĐ và PL về phòng chống bạo lực gia đình"

Thời gian: Thứ hai, ngày 12/10/2015, giờ bắt đầu thi: 17h00

Địa điểm: Phòng AI.3

Sinh viên đã đăng ký khi đi thi phải mang theo thể sinh viên hoặc CMND.