Hướng dẫn môn Thực tập Học kỳ II năm học 2019-2020

492

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm: HƯỚNG DẪN THỰC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020.

Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Thầy Tài tại VP Khoa Luật học.

Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh nên yêu cầu và nội dung có sự thay đổi nhất định so với học kỳ I năm 2019-2020