Họp Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ lần 1

796

THÔNG BÁO

Về việchọp Ban chủ nhiệm CLB Phiên tòa Sinh viên lần 1

Nhằm rút kinh nghiệm cho Lễ ra mắt CLB. Ban chủ nhiệm CLB thông báo họp như sau:

– Thành phần: Các thành viên Ban chủ nhiệm CLB

– Thời gian: 15h00 ngày 21/10/2016

– Địa điểm: BII.5

– Nội dung họp: Rút kinh nghiệm cho diễn án lần 1, đề xuất, cập nhật những kế hoạch hoạt động sắp tới.

Trân trọng.