CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH HỌC TĂNG TIẾT - HỌC BÙ
                     
  Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Giảng viên Ngày BĐ Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
  03 97 LAW0193-Luật thương mại quốc tế Lê Thị Thúy Huỳnh 7/12/2016 4 C 5 AI.2 Tiết 6,7,8,9,10
  03 97 LAW0193-Luật thương mại quốc tế Lê Thị Thúy Huỳnh 19/12/2016 2 C 5 AI.2 Tiết 6,7,8,9,10
  01 60 LAW0193-Luật thương mại quốc tế Lê Thị Thúy Huỳnh 6/12/2016 3 C 5 BII.8 Tiết 6,7,8,9,10
  01 60 LAW0193-Luật thương mại quốc tế Lê Thị Thúy Huỳnh 20/12/2016 3 S 1 AI.4 tiết 1
  02 51 LAW0193-Luật thương mại quốc tế Lê Thị Thúy Huỳnh 7/12/2016 4 S 5 AI.2 tiết 1,2,3,4,5
  02 51 LAW0193-Luật thương mại quốc tế Lê Thị Thúy Huỳnh 20/12/2016 3 C 1 AI.3 tiết 5

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: