CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo:

Theo quy định đào tạo tín chỉ, các nhóm môn học có số lượng sinh viên dưới 30 sinh viên sẽ không mở được, hệ thống sẽ tự động hủy đăng ký.

Để tạo điều kiện cho sinh viên, Khoa Luật học sẽ đề nghị Phòng Đào tạo ghép nhóm tự động các nhóm môn học có số lượng sinh viên dưới 30 sinh viên.

Vậy, sinh viên cần cập nhật lại thời khóa biểu trên web http://sv.bdu.edu.vn/

Trường hợp sinh viên nào không muốn ghép nhóm thì vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo để xóa việc ghép nhóm.

Trân trọng.

Đính kèm: Danh sách các nhóm sẽ ghép nhóm.

Mã môn Nhóm Thời gian học Mã BM SLSV Lớp đại diện Tên môn học
LAW0172 03 30/10/17-10/12/17 LH 9 18LK01 Luật T.mại 2: P.luật về TM H.hóa và TM D.vụ
LAW0382 03 13/11/17-24/12/17 LH 12 18LK01 Pháp luật về ngân hàng
LAW0202 03 11/09/17-22/10/17 LH 14 18LK01 Luật tố tụng dân sự
LAW0282 03 11/09/17-22/10/17 LH 19 19LK01 Những VĐ LL chung về luật hình sự và tội phạm
LAW0172 01 30/10/17-10/12/17 LH 21 18LK01 Luật T.mại 2: P.luật về TM H.hóa và TM D.vụ
LAW0302 03 30/10/17-10/12/17 LH 21 17LK01 Pháp luật chuyên sâu về các loại hợp đồng
LAW0103 03 11/09/17-12/11/17 LH 23 19LK01 Luật hiến pháp
LAW0412 03 11/09/17-22/10/17 LH 23 19LK01 Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo
LAW0122 02 30/10/17-10/12/17 LH 24 19LK01 Luật hôn nhân và gia đình
LAW0132 03 11/09/17-22/10/17 LH 25 19LK01 Luật lao động
LAW0302 01 30/10/17-10/12/17 LH 26 17LK01 Pháp luật chuyên sâu về các loại hợp đồng
LAW0122 03 30/10/17-10/12/17 LH 28 19LK01 Luật hôn nhân và gia đình
LAW0222 03 11/09/17-22/10/17 LH 28 18LK01 Luật tố tụng hình sự
LAW0251 02 11/09/17-29/10/17 LH 28 17LK01 Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: