CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Phần các tội phạm nhóm 1-Thầy Chẻo-Bù sáng thứ bảy 5/8/2017, phòng BII.8

Tư pháp quốc tế nhóm 1-Cô Phi giảng thay-Bù sáng thứ tư 2/8/2017, phòng BII.9; và bù sáng + chiều thứ năm 3/8/2017, phòng BII.5

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: