CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

I. THÔNG TIN CHUNG

Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đang theo học tại Đại học Bình Dương (cơ sở 1), sẽ tập trung tại trường Đại học Bình Dương (tầng trệt khu A - cơ sở 1) vào lúc 07 giờ ngày 05/09/2017 để làm lễ khai giảng năm học 2017-2018 (đề nghị tất cả sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ).

II. LỊCH HỌC SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NĂM 2017 (TÂN SINH VIÊN)

1

Thí sinh làm thủ tục nhập học, đăng ký môn học và nộp học phí trước ngày 01/08/2017

1. Học Anh văn cơ bản 1 và Tin học đại cương từ ngày 07/08/2017 (theo lịch do phòng Đào tạo in gửi lúc đăng ký môn học).

2. Các môn học còn lại sẽ tra cứu   thời khóa biểu tại Cổng thông tin sinh viên vào ngày 20/08/2017.

2

Thí sinh làm thủ tục nhập học, đăng ký môn học và nộp học phí từ ngày 01/08/2017 đến 10/08/2017

1. Học Anh văn cơ bản 1 và Tin học đại cương từ ngày 14/08/2017 (theo lịch do phòng Đào tạo in gửi lúc đăng ký môn học).

2. Các môn học còn lại sẽ tra cứu   thời khóa biểu tại Cổng thông tin sinh viên vào ngày 20/08/2017.

3

Thi sinh làm thủ tục nhập học, đăng ký môn học và nộp học phí từ ngày 11/08/2017 đến 05/09/2017

1. Bắt đầu học tất cả các môn học   từ ngày 05/09/2017.

2. Sinh viên tra cứu thời khóa biểu tại Cổng thông tin sinh viên vào thứ 7 hàng tuần.

4

Thí sinh làm thủ tục nhập học, đăng ký môn học và nộp học phí sau ngày 05/09/2017

1. Học theo thời khóa biểu do phòng Đào tạo in gửi lúc đăng ký môn học.

2. Sinh viên tra cứu thời khóa biểu tại Cổng thông tin sinh viên vào thứ 7 hàng tuần.

III. LỊCH HỌC SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN TỪ NĂM 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC

Hiện tại phòng Đào tạo đã cập nhật dữ liệu đăng ký từ Cổng thông tin sinh viên vào hệ thống quản lý đào tạo.

Sinh viên cần lưu ý:

1. Có những nhóm môn học không đủ số lượng sinh viên tổ chức lớp, phòng Đào tạo đã tiến hành chuyển những sinh viên thuộc các nhóm không đủ số lượng đào tạo sang nhóm khác. Có những trường hợp trùng thời khóa biểu nên không chuyển được, những trường hợp này sẽ bị xóa đăng ký.

2. Những sinh viên đăng ký vượt số tín chỉ tối đa cho phép 25 tín chỉ sẽ bị hủy kết quả đăng ký.

3. Trong ngày 17/08/2017 (từ 07h đến 24h) sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên để xóa môn học nếu không đồng ý với kết quả chuyển nhóm của phòng Đào tạo (lưu ý: sinh viên chỉ được phép xóa, không được đăng ký bổ sung. Sinh viên cần cân nhắc cẩn thận trước khi thực hiện chức năng xóa). Sau thời gian này phòng Đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp xóa môn học hoặc đăng ký bổ sung vì xóa nhầm…

IV. SINH VIÊN LƯU Ý

1. Sinh viên nộp học phí đúng thời gian quy định.

2. Sinh viên thực hiện nghiêm túc giờ Thư viện. Thời gian học kỳ 1 năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 05/09/2017.

3. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp giáo vụ, trợ lý sinh viên, công tác sinh viên hoặc phòng Đào tạo (ĐT: 0274 3872073 – 3837 103) để được hỗ trợ giải đáp.

http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=39

 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: