CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo gia hạn thời gian nộp bài trả nợ môn Thực tập - LAW0442 áp dụng cho Chính quy tại Bình Dương và Cà Mau như sau:

- Bài tiểu luận nộp chậm nhất tại Văn phòng khoa là 15h00 ngày 26/9/2017.

- Tiểu luận nộp thành:

  + 2 quyển trực tiếp có ký tên nộp tại Văn phòng khoa

  + và file word đặt lên file là MSSV-Thực tập LAW0442 rồi nộp vào email khoaluathoc@bdu.edu.vn với cú pháp chủ đề email: MSSV-Thực tập LAW0442

   Ví dụ chung: 13140140-Thực tập LAW0442

 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: