CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù - tăng tiết
                           
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
đã nghỉ/ tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 1 80 Luật thương mại quốc tế 90089 Vũ Lê Bằng 08-10-17 08-10-17 31/9/2017 chủ nhật C 5 AII.1  
2 2 100 Xây dựng văn bản pháp luật LK004 Nguyễn Hải Nam 08-10-17 08-10-17 Chiều 5,12/10/2017 chủ nhật S + C 5 AII.3 cả ngày
3 2 74 Pháp luật về kinh doanh bất động sản LK038 Nguyễn Thanh Đạm 08-10-17 08-10-17 23-09-17 chủ nhật S   5 E4.2  
4 3 35 Pháp luật về kinh doanh bất động sản LK038 Nguyễn Thanh Đạm 08-10-17 08-10-17 23-09-17 chủ nhật C 5 E4.2  

-top:none;border-left:none;width:40pt'>5 BIII.14       

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: