CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY BÁO LỊCH NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT
                       
Stt Lớp/
Nhóm
SLSV Môn học Mã CBGD Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng
1 2 89 Luật thương mại quốc tế 90089 Vũ Lê Bằng 11-10-17 11-10-17 4 S 5 AI.3
2 3 30 Luật thương mại quốc tế 90089 Vũ Lê Bằng 11-10-17 11-10-17 4 C 5 BII.5
3 2 100 Xây dựng VBPL LK004 Nguyễn Hải Nam 12-10-17 12-10-17 5 C 5 E3.1
4 1 63 Những vấn đề chung về luật dân sự 90086 Vũ Thị Bích Hải 10-10-17 10-10-17 3 S 5 AI.3
5 2 57 Những vấn đề chung về luật dân sự 90086 Vũ Thị Bích Hải 10-10-17 10-10-17 3 C 5 AII.1
6 3 45 Những vấn đề chung về luật dân sự 90086 Vũ Thị Bích Hải 12-10-17 12-10-17 5 S 5 AI.3
7 1 91 Pháp luật về KDBĐS LK038 Ng Thanh Đạm 13-10-17 13-10-17 6 C 5 BII.5
8 2 74 Pháp luật về KDBĐS LK038 Ng Thanh Đạm 14-10-17 14-10-17 7 S 5 AI.4
9 3 35 Pháp luật về KDBĐS LK038 Ng Thanh Đạm 14-10-17 14-10-17 7 C 5 AI.2

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: