CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Hiện tại dữ liệu đăng ký môn học của học kỳ 2 năm học 2017-2018 đã được cập nhật lên Cổng thông tin sinh viên.
Sinh viên đăng ký đúng thời gian quy định ở học kỳ 2 năm 2017-2018 và cần lưu ý hai môn như sau:
1. Môn Quản trị học chỉ mở ra để sinh viên trả nợ gồm:
+ Đại học khóa: 16,17,18. Riêng khóa 19 (khối kinh tế).
+ Cao đẳng khóa: 11,12,13. Riêng khóa 14 (khối kinh tế).
2. Môn Anh văn cơ bản sẽ được đăng ký vào thời gian từ 17/01/18 đến 18/01/18.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: