CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

1. Kỹ năng thuyết trình - nhóm 10 & 11 & 13

2. Kỹ năng viết & soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc - nhóm 1 & 2 - (học kỳ II _16-17)

3. Kỹ năng viết & soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc - nhóm 1 & 2 & 3 & 4- (học kỳ II _16-17)

4. Kỹ năng viết & soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc - nhóm 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 - (học kỳ II _16-17)

 

 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: