CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo:
Hiện tại Cổng thông tin sinh viên đã cập nhật dữ liệu đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2017-2018.
Sinh viên cần theo dõi và thực hiện theo đúng hướng dẫn trên web.
http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=54
Trân trọng./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: