CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí phòng học bù
                           
Stt Lớp/
Nhóm
Mã môn
 học
Môn học
CBGD
Giảng viên Ngày BĐ Ngày KT Ngày
 tăng tiết
Thứ Buổi Số tiết/
Buổi
Phòng Ghi chú
1 2 LAW0272 Những vấn đề chung về luật dân sự 90086 Vũ Thị Bích Hải 24-04-18 24-04-18 1 buổi 3 sáng 5 AI.3  
2 2 LAW0422 Pháp luật về thừa kế 90086 Vũ Thị Bích Hải 26-04-18 26-04-18 1 buổi 5 sáng 5 AII.1  

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: