CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Thông báo:
Do ngày 25/04/18 là nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương nên các bạn nhóm 1 và nhóm 3 sẽ dời sang tối ngày 27/04/2018 để thi kết thúc môn Tư duy phản biện.
Yêu cầu các bạn tham gia đầy đủ.
Trường hợp Sinh viên có khó khăn gì với lịch thi vui lòng liên hệ qua mail:dvttrang.bolt@bdu.edu.vn trước ngày thi 3 ngày.
Tất cả những trường hợp không chấp hành đúng quy định sẽ không được giải quyết.
Trân trọng.