CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Mã môn

Tên môn

Số TC

Số lượng

Nhóm

LAW0072

Luật đất đai

2

38

01

LAW0082

Luật đầu tư

2

90

01

LAW0132

Luật lao động

2

31

01

LAW0152

Luật sở hữu trí tuệ

2

51

01

LAW0163

Luật T.mại 1: Pháp luật về chủ thể KD

3

40

01

LAW0182

Luật T.mại 3:PL cạnh tranh và GQ tranh chấp

2

43

01

LAW0262

Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự

2

69

01

LAW0292

Phần các tội phạm

2

65

01

LAW0312

Pháp luật cộng đồng ASEAN

2

109

01

LAW0333

P.luật về hải quan và HĐ xuất nhập khẩu

3

107

01

LAW0342

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

2

87

01

LAW0352

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

2

64

01

LAW0403

Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế

3

36

01

LAW0412

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

2

40

01

LAW0422

Pháp luật về thừa kế

2

36

01

LAW0442

Thực tập

2

23

01

LAW0452

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng

2

72

01

LAW0462

Trách nhiệm hình sự và hình phạt

2

40

01