CÁC TIN TỨC KHÁC

LỊCH GIẢNG DẠY

LỊCH HỌC - LỊCH THI

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Cố vấn học tập
Cô: Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654
Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
Cô : Định Thị Nguyễn
Số điện thoại: 0650.3.870.654 Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

THÔNG BÁO (ĐỘT XUẤT)
Vì lý do bảo trì hệ thống mạng.
Trung tâm khảo thí sẽ hủy lịch thi các môn học như sau: 
1. Luật học so sánh - 18h00 ngày 30/01/2015
2. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin - 18h30 ngày 30/01/2015
Các môn học trên sẽ được tổ chức thi vào thời gian 09/03/2015 đến 15/03/2015.
Đề nghị sinh viên theo dõi lịch cụ thể.