Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học: Đánh giá những tác động của Bộ luật Lao động 2019 đối với doanh nghiệp

772

Kính gửi Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; các hiệp hội doanh nghiệp; các cơ quan, tổ chức.

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi khoa học pháp lý ứng dụng giữa các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý với cộng đồng doanh nghiệp; dự báo tác động của Bộ luật Lao động 2019 đối với doanh nghiệp. Khoa Luật học – Trường Đại học Bình Dương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Đánh giá những tác động của Bộ luật Lao động 2019 đối với doanh nghiệp.

Dự kiến thời gian tổ chức: Thứ 7 ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương kính mời Quý đại biểu quan tâm và viết bài với các đề tài liên quan đến chủ đề Hội thảo. Thời gian đăng ký tên bài viết và tóm tắt: tới 30/8/2020, gửi về địa chỉ: vtnga@bdu.edu.vn (ThS.Vũ Thị Nga) và an.luatsu@gmail.com (TS.Nguyễn Bình An). Các bài viết chất lượng được lựa chọn để đăng Kỷ yếu có chỉ số ISBN. 

(Xem Thư mời tại đây).

Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý vị.

Trân trọng./.