Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Lần II – năm 2018

1493

Căn cứ vào chương trình công tác của Nhà trường năm 2018, trường Đại học Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Lần II – năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

 • Tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho tân Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư.
 • Tạo hiệu ứng xã hội tốt để góp phần giúp tuyển sinh Đại học và các hệ đào tạo tại địa bàn tỉnh Bình Dương.
 • Tinh gọn các thủ tục, nhưng đảm bảo tính trang trọng của buổi Lễ trao bằng.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

 • Thời gian: Từ 07h00 – 11h00, ngày 22/12/2018 (Thứ bảy).
 • Địa điểm: Nhà hát Sinh viên Trường Đại học Bình Dương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo

 • Ông Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng – Trưởng ban.
 • Ông Lê Văn Cường – Phó Hiệu trưởng – Phó Trưởng ban;
 • Ông Võ Văn Việt – P.TP Đào tạo – Thành viên;
 • Ông Hoàng Duy Thiên – Tp.CTSV&CĐT – Thành viên.

2. Ban tổ chức

 • Ông Lê Văn Cường – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban;
 • Ông Hoàng Duy Thiên – Tp.CTSV&CĐT – Phó Trưởng ban Thường trực;
 • Ông Võ Văn Việt – P.TP Đào tạo – Phó Trưởng ban;
 • Bà Nguyễn Việt Thu – Tp.TC-KT – Thành viên;
 • Ông Lê Ái Phú – Tp.TTTT – Thành viên;
 • Ông Nguyễn Ngọc Chiến – Q.TP TCHC – Thành viên;
 • Bà Võ Huỳnh Mỹ Linh – P.TP QTTB – Thành viên;
 • Ông Nguyễn Ngọc Khanh – P.TP CTSV&CĐT – Thành viên;
 • Ông Võ Thanh Thiên Trụ – Phòng Đào tạo – Thành viên;
 • Lãnh đạo các Khoa – Thành viên;
 • Bà Lê Hoàng Trân – Phó Bí thư Đoàn trường – Thư ký.

3. Chương trình Lễ tốt nghiệp

 • Từ 06h30’ – 07h30’: Ổn định sinh viên, phổ biến và tập dượt các phần thực hiện trong buổi Lễ trao bằng của sinh viên.
 • Từ 07h30’ – 07h45’: Đón tiếp đại biểu.
 • Từ 07h45’ – 08h00’: Văn nghệ chào mừng.
 • Từ 08h00’ – 08h30’:

+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu chúc mừng của Ban Giám hiệu.

+ Phát biểu cảm nghĩ của sinh viên tốt nghiệp.

+ Công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng.

+ Công bố quyết định công nhận tốt nghiệp.

+ Nghi thức tuyên thệ.

 • Từ 08h30’: Trao bằng tốt nghiệp.

4. Phân công nhiệm vụ

4.1. Dẫn chương trình Lễ tốt nghiệp: Ông Hoàng Duy Thiên.

4.2 Phòng Đào tạo: Ông Võ Văn Việt phụ trách điều phối cán bộ tại đơn vị những nội dung sau:

 • Tổ chức xét điều kiện tốt nghiệp và đề nghị ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho các học viên, sinh viên.
 • Chuẩn bị bằng Tốt nghiệp, bảng điểm của học viên, sinh viên tham gia Lễ trao bằng.
 • Làm thủ tục nhận bằng Tốt nghiệp, cung cấp danh sách, quyết định cấp bằng.
 • Chốt danh sách, công bố danh sách sinh viên tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.
 • Cho thuê lễ phục, thu lệ phí thuê lễ phục, hoàn trả thế chân. Liên hệ các khoa nhận Lễ phục cho Ban Chủ nhiệm khoa trao bằng.
 • Chuẩn bị và sắp xếp mô hình bằng trao học viên, sinh viên tốt nghiệp tại khu vực BTC quy định.
 • Lễ tân phát bằng trên sân khấu.

4.3. Phòng Công tác Sinh viên & các Đoàn thể: Ông Hoàng Duy Thiên phụ trách điều phối nhân viên phòng thực hiện nhiệm vụ sau:

 • Tham mưu lãnh đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch, kịch bản chương trình.
 • Thông báo học viên, sinh viên thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.
 • Sắp xếp vị trí ngồi, phổ biến, hướng dẫn các nghi thức của Lễ trao bằng tốt nghiệp. Chọn sinh viên phát biểu cảm nghĩ và tuyên thệ.
 • Phụ trách âm thanh, ánh sáng.
 • Trình chiếu màn hình Led.
 • Dự trù các khoản kinh phí liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
 • Tổng hợp danh sách khen thưởng học tập và phong trào toàn khóa học từ các khoa, bộ phận đề xuất khen thưởng trình Hội đồng khen thưởng. Đề nghị ban hành Quyết định. In giấy khen, trình ký đóng dấu. Chuẩn bị, sắp xếp các bằng khen theo danh sách của Quyết định khen thưởng.
 • Phụ trách và điều phối đội Văn nghệ trường, thiết kế chương trình văn nghệ chào mừng (02 – 03 tiết mục).
 • Treo băng-rôn chúc mừng tân cử nhân, tân kỹ sư.
 • Lễ tân đón khách, tiếp nước đại biểu.
 • Và các nhiệm vụ khác phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo chương trình.

4.4 Phòng Thông tin Truyền thông: Ông Lê Ái Phú phụ trách điều phối nhân viên phòng thực hiện nhiệm vụ:

 • Chụp hình, quay phim toàn chương trình Lễ trao bằng.
 • Thiết kế Backround Lễ trao bằng tốt nghiệp trên sân khấu, Backround Chúc mừng tốt nghiệp.
 • Chụp hình thiết kế hình ảnh trình chiếu sinh viên tốt nghiệp.
 • Hình chụp học viên, sinh viên tốt nghiệp đăng trên Website, Fanpage.
 • Mời và đón tiếp báo đài.
 • Và các nhiệm vụ khác phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo chương trình.

4.5 Phòng Tài chính – Kế toán: Bà Nguyễn Việt Thu phụ trách điều phối nhân viên phòng thực hiện nhiệm vụ

 • Thu lệ phí cấp bằng tốt nghiệp theo thời gian của thông báo.
 • Phát thưởng học viên, sinh viên theo Quyết định khen thưởng.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết các khoản thu chi, liên quan đến buổi lễ của các đơn vị thực hiện.
 • Và các nhiệm vụ khác phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo chương trình.

4.6 Phòng Quản trị thiết bị: Bà Võ Huỳnh Mỹ Linh phụ trách điều phối nhân viên phòng thực hiện nhiệm vụ:

 • Chuẩn bị nước suối của đại biểu, khách mời tham dự.
 • Cung cấp mẫu Thư mời đại biểu.
 • Bố trí xe đưa rước đại biểu, khách mời nếu có yêu cầu.
 • Phụ trách Backround Chúc mừng tốt nghiệp đặt tại phía trước Văn phòng Hiệu trưởng.
 • Và các nhiệm vụ khác phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo chương trình.

4.7 Phòng Tổ chức hành chính: Ông Nguyễn Ngọc Chiến phụ trách điều phối nhân viên phòng thực hiện nhiệm vụ:

 • Đặt hoa để bàn đại biểu, hoa khen thưởng.
 • Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện theo yêu cầu của ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo chương trình (nếu có).
 • Thông báo toàn trường xe của GV-CBNV để tại cơ sở Hoàng Hoa Thám.
 • Tiếp nhận danh sách khách mời từ phòng Đào tạo, khoa Sau Đại học, đóng dấu thư mời đại biểu tham dự buổi Lễ.
 • Và các nhiệm vụ khác phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo chương trình.

4.8 Các Khoa, bộ phận đào tạo

 • Thông báo học viên, sinh viên thời gian đóng lệ phí, tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp.
 • Đề nghị danh sách học viên, sinh viên được khen thưởng chuyển đến phòng CTSV&CĐT ra Quyết định.
 • Các nhiệm vụ khác theo Kế hoạch thực hiện của Khoa và các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo chương trình.
 • Cử cán bộ tham gia công tác ổn định trật tự sinh viên trong lễ tốt nghiệp.

4.9 Ban Thanh tra – Giáo dục Giám thị: Ông Phạm Minh Hùng phụ trách điều phối nhân viên phòng thực hiện nhiệm vụ:

 • Sắp xếp xe cho đại biểu đến dự.
 • Làm công tác an ninh trật tự trong trường và trên Nhà hát.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Từ 28 – 30/11/2018: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ trình xin ý kiến Ban Giám hiệu.
 • Từ 03 – 07/11/2018: Triển khai thực hiện kế hoạch chung. Các đơn vị, các bộ phận xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được giao và dự trù kinh phí tổ chức của đơn vị.
 • Từ 03 – 14/12/2018: Sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp, chụp hình trình chiếu lúc trao bằng.
 • Từ 03 – 10/12/2018: Xét khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp.
 • Ngày 10/12/2018: Gửi thư mời tham dự chương trình (nếu có).
 • Ngày 17/12/2018: Họp Ban tổ chức kiểm tra công tác tổ chức.
 • Ngày 20/12/2018: Họp Ban tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị lần cuối.
 • Ngày 22/12/2018: Tổ chức chương trình.
 • Ngày 25/12/2018: Họp rút kinh nghiệm.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Lần II năm 2018 của trường Đại học Bình Dương. Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

Trân trọng./.