ĐIỂM MỘT SỐ MÔN ĐẠI CƯƠNG HK I NH 2019-2020

883

Khoa Luật học thông báo điểm đại cương một số môn thi học kỳ I năm học 2019 – 2020 các môn sau:

Sinh viên kích vào đây để xem điểm: Xem điểm