Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019

811

Nhằm chuẩn bị cho công tác tổng kết khen thưởng năm học 2018-2019 phòng CTSV&CĐT thông báo về việc xét khen thưởng năm học 2018-2019 như sau:
1. Tiêu chuẩn chung
– Không nợ học phí, lệ phí
– Có tổng số tín chỉ đăng ký trong năm học trên 30 tín chỉ
– Không có điểm thi kết thúc học phần trong năm học dưới điểm trung bình
– Không bị các hình thức kỷ luật, thực hiện đầy đủ giờ thư viện
2. Hình thức và tiêu chuẩn cụ thể
2.1. Về học tập
– Khen thưởng loại: Xuất sắc, Giỏi.
(điểm trung bình năm học 2018-2019 XS >3.6, Giỏi >3.2)
– Có điểm rèn luyện từ loại Khá (70 điểm) trở lên.
2.2. Về phong trào, rèn luyện
– Có nhiều thành tích xuất sắc trong các phòng trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quản lý lớp học được tập thể lớp bình bầu (có biên bản kèm theo)
– Có điểm rèn luyện từ loại Xuất sắc (90 điểm) trở lên.
– Có tham gia hội thi Cán bộ Đoàn – Hội – Lớp giỏi.
– Chỉ tiêu: Lớp có dưới 50 sinh viên thì đề xuất 1 chỉ tiêu; từ 51 – 100 sinh viên thì đề xuất 02 chỉ tiêu; từ 101 – 150 thì đề xuất 03 chỉ tiêu).
– Các trường hợp đặc biệt khác do Khoa và Phòng CTSV&CĐT đề xuất.
3. Hồ sơ gồm: bảng điểm, xác nhận điểm rèn luyện, tổng hợp báo cáo thành tích cá nhân (theo link đính kèm: https://www.mediafire.com/…/Mau-tong-hop-bao-cao-thanh…/file)
Biên bản xét khen thưởng, danh sách khen thưởng, công văn đề nghị của khoa
4. Thời gian nộp danh sách: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2019
5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng CTSV&CĐT. Người nhận: Thày Nguyễn Phương Nam
Trân trọng thông báo./.