Phát động cuộc thì tài năng Sinh viên ngành Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật học

854
Nội dung thi : ca ngợi tình yêu đối với quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ.Thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ học sinh, sinh viên.

 

Hình thức thi:

 • Thể loại ca: Bao gồm các tiết mục: Đơn ca, Song ca, Tam ca, Tốp ca
 • Thể loại múa: Bao gồm các tiết mục: Múa đơn, Múa đôi và Tốp múa.
 • Nhảy hiện đại: nhóm nhảy
 • Nhạc cụ: đàn ghitar, organ, violin, piano, đàn tranh
 • Khuyến khích các tiết mục, thể loại khác mang sắc thái tuổi trẻ học đường và đậm đà bản sắc dân tộc.

Yêu cầu về nội dung:

Thực hiện đúng chủ đề tình yêu quê hương, yêu đất nước, sự sôi động, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

Yêu cầu về hình thức:

 • Mỗi tiết mục biểu diễn trên sân khấu có không quá 12 thí sinh (bao gồm cả người dẫn chương trình).
 • Thời gian biểu diễn: Thời gian mỗi tiết mục từ 05 phút đến 15 phút tùy theo loại hình biểu diễn.
 • Nhạc đệm, trang trí sân khấu:
 • Các tiết mục có nhu cầu sử dụng ban nhạc của Ban Tổ chức phải đăng ký trước (cùng với bản đăng ký chương trình dự thi). Các tiết mục dự thi tự lo được phần nhạc đệm, bố trí thời gian ra vào không quá 3 phút để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch chung.
 • Người ngoài sân khấu không được hát thay phần người đang biểu diễn trên sân khấu. Nếu dùng băng, đĩa nhạc đệm thay cho dàn nhạc thì không được dùng băng, đĩa đã có phần lời (kể cả hát bè) của bài hát.
 • Đạo cụ biểu diễn của mỗi tiết mục trong phần biểu diễn dự thi (nếu có) phải báo cho Ban tổ chức trước 03 ngày để sắp xếp.

Thời gian tổ chức:

 • Từ 10/01/2015 đến 20/01/2015: phát động cuộc thi, nhận đăng ký dự thi.
 • Ngày 20/01/2015: sơ tuyển các tiết mục đăng ký tuyển chọn ra 10 tiết mục.
 • Từ 20/01/2015 – 28/01/2015: các tiết mục tập chuẩn bị.
 • Ngày 29/01/2015: tiến hành tổng duyệt chạy thử chương trình.
 • Ngày 01/02/2015: thi diễn.

Đăng ký thi:

 • Đăng ký theo mẫu và gửi về Văn phòng khoa Luật học đến 20/01/2015.

Địa điểm thi:

 • Hội trường lầu IV – Trường Đại học Bình Dương

QUY ĐỊNH CHUNG:

 • Người dự thi đồng ý với tất cả quy định trong thể lệ cuộc thi.
 • Đối với tiết mục dự thi đoạt giải, Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng trong quảng bá hình ảnh sinh viên Luật kinh tế.
 • Tiết mục vi phạm nội quy của ban tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.
 • Nếu có một vấn đề phát sinh trước trong hoặc sau cuộc thi, mà vấn đề này nằm ngoài quy định đang có, Ban tổ chức sẽ giữ toàn quyền thảo luận để đưa ra quyết định xử lý vấn đề.

KHOA LUẬT HỌC – ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG