THÔNG BÁO ĐIỀU ĐỘNG SINH VIÊN THAM GIA TỌA ĐÀM “LỰA CHỌN NGHỀ LUẬT SƯ Ở VIỆT NAM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”

775

Nhằm giúp sinh viên tìm hiểu những cơ hội và thách thức hành nghề Luật sư. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để các sinh viên, học viên đang học ngành Luật kinh tế các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Bình Dương giao lưu với các luật sư kỳ cựu là ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc – thành viên Ban chủ nhiệm các Đoàn Luật sư trong lĩnh vực tư vấn và tranh tụng. Vào ngày 01/12/2019, Khoa Luật học Nhà trường tổ chức Tọa đàm “Lựa chọn nghề Luật sư ở Việt Nam – cơ hội và thách thức” cho tất cả sinh viên các khóa của Khoa tại Nhà hát sinh viên, khu giảng đường A. Khoa Luật học thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa biết và thực hiện.