Thông báo tham dự CT khuyến đọc giao lưu với nhà văn Hoàng Quốc Hải

905

Nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường cũng như tạo điều kiện giao lưu với nhà văn Hoàng Quốc Hải về những ảnh hưởng, tác động của sách đến đời sống và tính cách con người.

Nay, Thư viện – Tư liệu thông báo đến lãnh đạo Khoa/Phòng ban, toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên cơ hữu, sinh viên trong toàn trường về chương trình khuyến đọc giao lưu với nhà văn Hoàng Quốc Hải.

Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 27/12/2018
Địa điểm: Hội trường IV Khu A Trường Đại học Bình Dương
Kính mong nhận được sự quan tâm của Quý Thầy/Cô, sinh viên để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.