Thông báo về thông tin Giảng viên hướng dẫn Thực tập HK I năm học 2019-2020

803

Hiện tại, Khoa đã gửi email thông báo cho sinh viên (thông qua email sinh viên) về thông tin đề tài thực tập và giảng viên hướng dẫn tiểu luận thực tập.

Các bạn sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện việc thực tập theo đúng quy định.

Một số lưu ý:

– Tuân thủ về nội dung và hình thức theo Kế hoạch Thực tập Khoa đã ban hành;
– Trước khi liên hệ với Giảng viên, các bạn nên chuẩn bị trước đề cương, các tài liệu liên quan đến đề tài tiểu luận;
– Trong quá trình làm bài, nếu sinh viên có thắc mắc vui lòng phản hồi về email khoaluathoc@bdu.edu.vn theo cú pháp: Họ tên_MSSV_CQBD_Nội dung thắc mắc (Ví dụ: Nguyễn Văn A_16160101_CQBD_Hỏi về thời gian nộp tiểu luận).
Chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt kỳ thực tập của mình.