GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT HỌC THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ “GÓP Ý CHO DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)”

760

Ngày 16/10/2019, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Khoa Luật học đã cử giảng viên tham dự Hội thảo quốc tế góp ý cho Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại Trường Đại học Luật TP. HCM (Số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM).

Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án do Trường Đại học Luật TP. HCM và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung phối hợp thực hiện về hỗ trợ phổ biến kiến thức pháp luật lao động cho người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp; đồng thời nhằm tạo một diễn đàn để các giảng viên, nhà nghiên cứu và những người làm công tác thực tiễn trao đổi, thảo luận về các nội dung trong Dự thảo Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi (Dự thảo ngày 11/8/2019) để từ đó đưa ra đề xuất gửi đến Ban soạn thảo Dự thảo.

Hội thảo đã có nhiều ý kiến thảo luận chất lượng liên quan đến việc xác định phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động, một số góp ý về chế định hợp đồng lao động trong bối cảnh pháp lý ở Việt Nam hiện nay; vấn đề về tiền lương; kỷ luật lao động; bình luận về vấn đề làm thêm giờ, tuổi nghỉ hưu, thời gian cho thuê lại lao động và giấy phép lao động trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Nội dung về quy định về thỏa thuận không cạnh tranh trong lĩnh vực lao động và sự cần thiết quy định về khiếu nại, tố cáo trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) được nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu và những người làm công tác thực tiễn quan tâm.

Tại hội thảo, Khoa Luật học đã đóng góp bài viết “Sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012 tham chiếu qua Hiến pháp năm 2013” và được in trong Kỷ yếu của TS.LS Nguyễn Bình An. Nội dung bài viết chỉ ra những hạn chế, bất cập của Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Giảng viên Khoa Luật học – Trường Đại học Bình Dương tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm