TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

2189
TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO (MÔN HỌC HỌC TRƯỚC – HỌC SAU)
         
NHÓM MÔN HỌC BẮT BUỘC
Stt Mã môn       đăng ký Tên môn đăng ký Mã môn yêu cầu Tên môn yêu cầu học trước
1 LAW0053 Lịch sử nhà nước và pháp luật Không Không
2 LAW0243 Lý luận về nhà nước và pháp luật Không Không
3 LAW0482 Xây dựng văn bản pháp luật Không Không
4 LAW0112 Luật học so sánh Không Không
5 LAW0103 Luật hiến pháp LAW0243 Lý luận về nhà nước và pháp luật
6 LAW0094 Luật hành chính LAW0103 Luật hiến pháp
7 LAW0412 Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo LAW0094 Luật hành chính
8 LAW0212 Luật Tố tụng hành chính LAW0103 Luật hiến pháp
9 LAW0202 Luật tố tụng dân sự LAW0103 Luật hiến pháp
10 LAW0222 Luật tố tụng hình sự LAW0103 Luật hiến pháp
11 LAW0272 Những vấn đề chung về Luật Dân sự LAW0103 Luật hiến pháp
12 LAW0422 Pháp luật về thừa kế LAW0272 Những vấn đề chung về Luật Dân sự
13 LAW0262 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự LAW0422 Pháp luật về thừa kế
14 LAW0452 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng LAW0262 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự
15 LAW0152 Luật sở hữu trí tuệ LAW0272 Những vấn đề chung về Luật Dân sự
16 LAW0282 Những VĐ LL chung về luật hình sự và tội phạm LAW0103 Luật hiến pháp
17 LAW0462 Trách nhiệm hình sự và hình phạt LAW0282 Những VĐ LL chung về luật hình sự và tội phạm
18 LAW0292 Phần các tội phạm LAW0462 Trách nhiệm hình sự và hình phạt
19 LAW0142 Luật ngân sách nhà nước LAW0103 Luật hiến pháp
20 LAW0163 Luật T.mại 1: Pháp luật về chủ thể KD LAW0272 Những vấn đề chung về Luật Dân sự
21 LAW0172 Luật T.mại 2: P.luật về TM H.hóa và TM D.vụ LAW0163 Luật T.mại 1: Pháp luật về chủ thể KD
22 LAW0182 Luật T.mại 3: PL cạnh tranh và GQ tranh chấp LAW0172 Luật T.mại 2: P.luật về TM H.hóa và TM D.vụ
23 LAW0193 Luật thương mại quốc tế LAW0182 Luật T.mại 3: PL cạnh tranh và GQ tranh chấp
24 LAW0382 Pháp luật về ngân hàng LAW0103 Luật hiến pháp
25 LAW0403 Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế LAW0103 Luật hiến pháp
26 LAW0302 Pháp luật chuyên sâu về các loại hợp đồng LAW0272 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự
27 LAW0082 Luật đầu tư LAW0182 Luật T.mại 3: PL cạnh tranh và GQ tranh chấp
28 LAW0132 Luật lao động LAW0103 Luật hiến pháp
29 LAW0072 Luật đất đai LAW0103 Luật hiến pháp
30 LAW0122 Luật hôn nhân và gia đình LAW0103 Luật hiến pháp
31 LAW0372 Pháp luật về môi trường LAW0103 Luật hiến pháp
32 LAW0013 Công pháp quốc tế LAW0243 Lý luận về nhà nước và pháp luật
33 LAW0473 Tư pháp quốc tế LAW0013 Công pháp quốc tế
34 LAW0062 Thi hành án – Thừa phát lại LAW0103 Luật hiến pháp
35 LAW0232 Công chứng – Luật sư LAW0103 Luật hiến pháp
36 LAW0442 Thực tập LAW0193 Luật thương mại quốc tế
NHÓM MÔN HỌC TỰ CHỌN
Stt Mã môn       đăng ký Tên môn đăng ký Mã môn yêu cầu Tên môn yêu cầu học trước
1 LAW0032 Kỹ năng về hợp đồng mua bán hàng hóa LAW0262 Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự
2 LAW0041 Lễ tân ngoại giao LAW0013 Công pháp quốc tế
3 LAW0251 Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật LAW0232 Công chứng – Luật sư
4 LAW0322 Pháp luật về cơ chế giải quyết tranh chấp lao động LAW0132 Luật lao động
5 LAW0352 Pháp luật về kinh doanh bất động sản LAW0452 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng
6 LAW0362 Pháp luật về kinh doanh chứng khoán LAW0452 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng
7 LAW0342 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm LAW0452 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài H.đồng
8 LAW0392 Pháp luật về nhượng quyền thương mại LAW0182 Luật T.mại 3: PL cạnh tranh và GQ tranh chấp
9 LAW0432 Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân LAW0403 Pháp luật về quản lý thuế và các loại thuế
10 LAW0025 Khóa luận tốt nghiệp LAW0442 Thực tập
11 LAW0312 Pháp luật cộng đồng ASEAN LAW0442 Thực tập
12 LAW0333 Pháp luật về hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu LAW0442 Thực tập