Liên hệ

Khoa Luật học: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Số điện thoại: (0274) 3 3 870 654

Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn
Website: https://luat.bdu.edu.vn

——————————————–

Hỗ trợ sinh viên: Thầy Võ Phúc Anh.

Di động: (0274) 3 3 870 654
Email: vpanh@bdu.edu.vn

  1. Nguồn gốc nhà nước

Liên kết website