Chủ Nhật, Tháng Chín 27, 2020

KHOA LUẬT HỌC - ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Khoa Luật học: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Số điện thoại: (0274) 3 3 870 654

Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Website: https://luat.bdu.edu.vn

Fanfage: https://www.facebook.com/khoaluathoc/

--------------------------------------------
Hỗ trợ sinh viên: Thầy Võ Phúc Anh.

Di động: (0274) 3 3 870 654

Email: vpanh@bdu.edu.vn

--------------------------------------------
Cố vấn học tập: Cô Định Thị Nguyễn

Di động: (0274) 3 3 870 654

Email: dtnguyen91@bdu.edu.vn