PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH – HOẠT ĐỘNG KHÔNG THỂ THIẾU ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH LUẬT – BDU

1781

Phiên Tòa giả định là hoạt động thường niên của Khoa Luật học, đây là sân chơi hữu ích, một phần không thể thiếu trong học phần của sinh viên ngành Luật.

Phiên Tòa giả định là sự thể hiện rõ nét đặc trưng, truyền thống gắn lý thuyết với thực tiễn, chú trọng thực hành trong việc đào tạo luật của Khoa Luật học – Đại học Bình Dương, mục đích nhằm hướng tới sự phát triển kỹ năng pháp luật như: Kỹ năng đọc, nghiên cứu, phân tích hồ sơ tài liệu, kỹ năng tranh tụng, kỹ năng điều khiển phiên tòa…cũng như để các sinh viên có điều kiện làm quen với một môi trường pháp lý mà sinh viên luật thường không có nhiều cơ hội để tiếp xúc.

Trong thời gian sắp tới, Khoa Luật học sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của CLB Phiên tòa sinh viên hướng đến gắn kết các trường THPT để tuyên truyền pháp luật phổ biến giáo dục mang tính hiệu quả trong học sinh. Đặc biệt là ở lứa tuổi vị thành niên.

Hình ảnh sinh viên Khoa Luật học tham gia hoạt động của CLB Phiên tòa sinh viên