Điểm thi các môn Đại cương

781

Thông báo điểm thi các môn Đại cương:

Lưu ý: Sau 30 ngày, từ ngày công bố bảng điểm, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Trân trọng.