Giảng viên Khoa Luật học tham dự hội thảo khoa học “Bàn về những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 trong thời kỳ hội nhập”

756

Ngày 23/1/2021, Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương đã cử giảng viên tham dự Hội thảo khoa học “Bàn về những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 trong thời kỳ hội nhập” do Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là Hội thảo khoa học được tổ chức đầu tiên ngay sau khi Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 chính thức có hiệu lực thi hành (từ ngày 1/1/2021).

Hội thảo đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp tham dự với mục tiêu làm rõ những quy định mới tại Luật doanh nghiệp năm 2020 cũng như định hướng áp dụng trên thực tế để giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi về các nội dung được gợi mở từ 4 tham luận trình bày tại hội thảo gồm: Cấu trúc của Hội đồng quản trị; nghĩa vụ góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên; trách niệm liên đới của người quản lý doanh nghiệp trong việc xác lập các hợp đồng, giao dịch trách pháp luật với người liên quan và các điều kiện cơ bản khi thành lập doanh nghiệp trong việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh. Ngoài ra, một số vấn đề khác cũng được quan tâm làm rõ như khái niệm người có liên quan (Điều 4); thẩm quyền và quy trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Điều 160); ủy ban kiểm toán (Điều 161) trong cơ cấu của Hội đồng quản trị; quy định về xác định trách nhiệm của người đại diện trong doanh nghiệp có nhiều người đại diện; đánh giá những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 so với quy định trước đó…

Tại hội thảo, TS.LS Nguyễn Bình An – Giảng viên Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương đã đóng góp bài viết “Hoàn thiện pháp luật về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp” và được in trong Kỷ yếu Hội thảo.

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại Hội thảo

TS.LS Nguyễn Bình An và ThS Vũ Thị Nga đại diện Khoa Luật học tham dự Hội thảo

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới như: Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021; Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh; Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước; Bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết; Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt…

Tin bài: Vũ Thị Nga