Lấy ý kiến sinh viên về đổi lịch học và đổi giảng viên đối với nhóm môn học

481

Thông báo lấy ý kiến sinh viên về việc đổi lịch học.

Khoa Luật học dự kiến đổi lịch học và đổi giảng viên đối với nhóm môn học sau trong II(2017-2018):

Nhóm 02-Môn LAW0452,Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng-Đổi sang ThS Phan Thị Liên giảng dạy vào Sáng các ngày Chủ nhật, từ 18/3/2018 đến 22/4/2018.

Nhóm 02-Môn LAW0262,Những vấn đề chung về hợp đồng dân sự-Đổi sang ThS Phan Thị Liên giảng dạy vào Chiều các ngày Chủ nhật, từ 18/3/2018 đến 22/4/2018.

Nay, lấy ý kiến toàn bộ sinh viên đang học về việc đổi lịch học và đổi giảng viên nêu trên. Ý kiến có thể là: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Ý kiến khác.

Sinh viên đang học hai nhóm môn học trên vui lòng email ý kiến của mình về email dtnguyen91@bdu.edu.vn từ nay cho đến hết ngày 14/3/2018.

Đề nghị Ban cán sự các lớp phổ biến cho các bạn lớp mình.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các bạn sinh viên.