PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỰU SINH VIÊN VỀ DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

992

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ngành Luật kinh tế, Nhà trường mong Quý Anh/Chị dành chút thời gian quý báu để cho biết các ý kiến đánh giá liên quan đến dự thảo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế năm 2019. Những ý kiến góp ý của anh/chị sẽ được sử dụng trong công tác cải tiến chương trình đào tạo của Khoa được thực hiện hàng năm.

Anh/chị là SV Khóa :……………………

Tên/ Loại hình cơ quan/ đơn vị anh chị đang công tác:…………………………….

Chức vụ/ vị trí đảm nhiệm:……………………………………

Thâm niên công tác:    □ < 1 năm      □ 1-3 năm     □ 3-5 năm      □ trên 5 năm

Chúng tôi cam kết các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. Mức độ đồng ý của Anh/Chị được chọn theo thang điểm từ 1 đến 5 với quy ước:

1.Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3.Không ý kiến  4.Đồng ý  5.Hoàn toàn đồng ý.

Quý Anh/chị vui lòng CHỌN ô thích hợp cho các tiêu chí/ câu hỏi trong bảng khảo sát, theo đường dẫn tại đây: Link khảo sát

 Trân trọng cảm ơn và kính chúc Anh/chị thành công trong cuộc sống.