PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

379

Kính gửi Quý đơn vị!. Nhằm giúp Nhà trường trong việc cải tiến chương trình đào ngành Luật kinh tế thuộc Khoa Luật học, Nhà trường kính gửi Quý đơn vị phiếu khảo sát về dự thảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra (điều chỉnh) của chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế năm 2019 sau quá trình Ban rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế thuộc Trường Đại học Bình Dương thực hiện. Những đóng góp của Quý đơn vị đối với Nhà trường sẽ là cơ sở cho việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu và chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội và theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Quý Đơn vị vui lòng điền vào đường link khảo sát sau: Link khảo sát

__________________________________________

Trường Đại học Bình Dương

Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. TDM, Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3870 654 – Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

Phụ trách: Cô Vũ Thị Nga

Điện thoại: 0962970736 – Email: vtnga@bdu.edu.vn

Xin chân thành cảm ơn!

Tên Đơn vị trả lời Phiếu khảo sát:…..……………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………..………………

Email:………………………………, Số Điện Thoại:……………………………………..